Legio Nieuws december 1998 nummer 6 pagina 6

BRIEF VAN DE BEURSDIRECTEUR GEORGE MÖLLER DOOR TOP LEGIO-LEASE GENEGEERD EN WEGGEMOFFELD

Quote:

Problemen weggemoffeld
De boodschap is duidelijk. Dexia verwijt Aegon dat zij Dexia onvoldoende heeft geïnformeerd over de risico’s van aandelenlease. Met een beroep op dwaling wil Dexia de acquisitie, waarvoor zij 900 miljoen euro heeft betaald, ongedaan maken. Tijdens de zitting zei de advocaat van Dexia:

“We zijn nog eens met een stofkam door de dossiers gegaan en we ontdekten een patroon van achterhouden van informatie door Aegon.”

Alle zaken die wezen op de aanstaande problemen met aandelenlease zouden zijn weggemoffeld.

Zo kreeg Aegon al voor de verkoop van Labouchere een schrijven van de financiële toezichthouder met kritiek op de verkoopbrochures voor aandelenlease.- Peter Paul de Vries Effect jaargang 2004 nummer 20Dit schrijven is van december 1998 en waren daarmee zeker:

DE GEVAREN VAN AANDELENLEASE AL IN 1998 BEKEND

Quote:

Beursbaas hekelde Legio Lease
Van onze verslaggevers Douwe Douwes Merijn Rengers
9 juli 2003, de Volkskrant


AMSTERDAM - Beursdirecteur George Möller heeft bijna vijf jaar geleden al ernstige vraagtekens gezet bij aandelenleaseconstructies, die recent vele tienduizenden beleggers in grote problemen hebben gebracht. In een brief van december 1998 wees Möller de top van Legio Lease op de onrealistische rendementen die het bedrijf zijn klanten voorspiegelde.

Gevaren aandelenlease al in 1998 bekend

Ook verweet Möller Legio Lease in de brief dat het bedrijf beleggers misleidt door niet voldoende te benadrukken dat zij zich bij aandelenleaseconstructies in de schulden steken. Möller stuurde zijn brief anderhalf jaar voordat de koersen op de Amsterdamse beurs begonnen te kelderen.

'Wij pleiten als beurs voor transparantie rondom aandelen', zegt een woordvoerder. 'Daar was geen sprake van.' De beurs - toen nog AEX geheten - had geen formele middelen om op te treden tegen de reclames. Eind 2000 uitte Möller nogmaals zijn ongenoegen over de reclames, ditmaal in een direct schrijven aan Arthur Docters van Leeuwen, de directeur van de beurstoezichthouder.

Veel klanten van Legio Lease, die met geleend geld aandelen kochten, kregen door de koersdalingen zware verliezen te verwerken. Nogal wat beleggers bleven met een forse restschuld zitten na afloop van de leasecontracten. Inmiddels hebben 70 duizend van hen zich verzameld in de stichting Leaseverlies, die poogt schadevergoeding te krijgen.

De STE, toezichthouder op de beurs, ontving een kopie van de brief van Möller. Maar, stelt een woordvoerder, de STE had destijds geen handvatten om actie te ondernemen. 'Pas in januari 2001 kregen we die bevoegdheid, en in december van dat jaar hebben we dan ook voor de gevaren van aandelenleaseconstructies gewaarschuwd.'

Labouchere, het moederbedrijf van Legio Lease, antwoordde Möller dat de reclames prima door de beugel konden. De bank wees daarbij op de stellingname van de minister van Financiën, die in mei 1998 in antwoord op Kamervragen stelde dat 'de STE controleert of de effecteninstellingen zich onthouden van het verstrekken van onjuiste of misleidende reclame.'

Volgens een woordvoerder van de STE heeft de toezichthouder het maximale gedaan: 'We hebben meermaals aanbieders van effectenleaseproducten aangesproken, maar de mogelijkheden waren beperkt.'

Ten tijde van de brief van Möller was Legio Lease - een dochter van Labouchere - in handen van verzekeraar Aegon. Aegon verkocht Labouchere in maart 2000 voor 900 miljoen euro aan de Belgische bank Dexia. Dexia nam in december 2002 een voorziening van honderden miljoenen euro's voor de nasleep van het Legio Lease-debacle.

© de Volkskranthttp://www.platformaandelenlease.nl/Nieuws/09072003.htm

De brief waarin de Beursbaas George Möller Legio-Lease hekelde kwam eind december 1998, midden in hun voorbereidingen om op grootse schaal aan de WinstVerDrieDubbelaar extra stimulans te geven in hun najaarsaktie. Hier was veel tijd en energie in gestoken. Zes miljoen poststukken moesten de deur uit. Nee, dat draaiden ze zeker niet terug.

Je werd daarna nog meer bestookt met tientallen mailings.
Samengesteld in samenwerking met een gespecialiseerd bureau.

Quote:

“Wanneer in samenwerking met een gespecialiseerd bureau een nieuw product is ontwikkeld worden de teksten en brieven geschreven. Een team van tekstschrijvers buigt zich over de teksten (ook i.v.m. de invoering van de Euro in 1999)...”Zo werd er in het Legio Nieuws van december 1998, nummer 6, pagina 6 uitgelegd.

Men heeft kennelijk erg goed nagedacht om mensen over de streep te trekken. Diverse mailings gingen bij Legio Lease de deur uit. Je ontkwam er gewoon niet aan als klant van Legio Lease. Men bleek spitsvondig te zijn in het samenstellen van de mailingteksten. Men hield je voor dat het slechte tij gekeerd was. Je moest de kans om weer in te stappen niet laten liggen. En er waren nu nog steeds belastingaftrekmogelijkheden!

Alsnog kans met de winstver-drie-dubbelaar.
“.. Voor degenen die vorig jaar geen overeenkomst gesloten hebben, is nu de kans dit alsnog te doen...” stond in de aanhef van de meeste reclamefolders van de aangeprezen WinstVerDrieDubbelaar.

In juni 1999 kreeg ikzelf de brief die begint:

Quote:

“Doe alsnog mee met de Legio-Lease WinstVerDrieDubbelaar. U kunt als cliënt nog inschrijven tot 10 juli a.s. (de datum was al weer verlengd.Jje kreeg deze brief als je nog steeds niet gereageerd had op eerdere aanbiedingen) U kunt dan al over drie jaar een driedubbele koerswinst van maar liefst f 22.853,00 ontvangen. Belastingvrij!”

“..U doet mee met een vast maandbedrag.
(de folder spreekt over ‘Uw inleg bestaat uitsluitend uit een door u gekozen vast maandbedrag’)”U kent vast dit soort brieven. Het gebruik van een sluitingsdatum is mij niet duidelijk. Iemand een idee? Heeft het te maken met mogelijk al eerder gekochte bulkpartijen aandelen of iets dergelijks?

Enfin. Wat nu blijkt is dat deze brief weggemoffeld is tijdens de verkoop van Labouchere en Legio-Lease aan Dexia. Op haar beurt blijft Dexia alles en iedereen om de tuin leiden. Fijne ondernemingen he?


Okerene