BELANGENVERSTRENGELING FUSIE AOT EN BANK LABOUCHERE?

In Legio Nieuws aug 1998, nr4pg7 werd het nog trots en breed uitgemeten onder Wetenswaardigheden aangekondigd:

Quote:

Fusie tussen Bank Labouchere en AOT biedt goede prespectieven.

"..Naar verwachting wordt in het derde kwartaal van dit jaar [1998] de fusie werkelijkheid. Legio-Lease is een 100% dochter van Bank Labouchere. In de nieuwe combinatie heeft AEGON een belang van 10 tot 25%. Met ruim 25 market makers behoort AOT tot de grootste onafhankelijke partijen op de AEX-optiebeurs. Market-makers zijn beroepshandelaren op de optiebeurs. Bank Labouchere is een beleggersbank waarbij de dienstverlening zich vooral richt op het bedrijfsleven en op particulieren, daar waar het gaat om vermogensbeheer en beleggingsactiviteiten. Daarnaast brengt AOT, eenvoudig gezegd, vraag en aanbod op de beurs bij elkaar. .."Men zag de grote voordelen van een verregaande samenwerking wel zitten.

Later, vermeld in Legio Nieuws dec 1998, onder het kopje "Uit de Pers":

Quote:

Akkoord over fusie AOT en Bank Labouchere.

"Amsterdam- De Stichting Toezicht Effectenbeheer (STE), beursbedrijf AOT en Bank Labouchere zijn het eens over de voorwaarden waarop AOT en Labouchere mogen fuseren.

De fusiepartners gaan akkoord met de eis van de STE dat het hoekmansbedrijf van AOT buiten de fusie blijft en wordt verkocht aan een nieuw op te richten vennootschap. Van de aandelen in deze vennootschap moet 75% in handen komen van onafhankelijke beleggers. Deze verzelfstandiging voorkomt dat de beursregels worden overtreden. Deze [beursregels] verbieden banken en hoekmansbedrijven een belang in meer dan 25% in elkaar te hebben.

Vorige maand hield de STE de voorgenomen fusie nog tegen. Uit het compromis, dat vrijdagavond werd bekendgemaakt, valt op te maken dat de fusiepartners hebben toegegeven aan de eisen van de STE. Wel houden AOT en AEGON-docher Labouchere expliciet de mogelijkheid open om alsnog volledig te fuseren als de beursregels in te toekomst zullen veranderen.
(met toestemming overgenomen uit het Financieel Dagblad)"Iedereen was daarom hooglijk verbaasd over het volgende, gevonden in Legio Nieuws april 1999 nummer 2 pagina 4:

Quote:

Fusie AOT en Bank Labouchere gaat niet door.

"De beoogde fusie van AOT en Bank Labouchere is afgebroken nadat de directievoorzitter van AOT onverwacht heeft aangekondigd niet duurzaam beschikbaar te zijn om toe te treden tot de Raad van Bestuur van de nieuw te vormen combinatie.

Deze mededeling leverde voor Bank Labouchere en haar aandeelhouder AEGON, gelet op de rol van de voorzitter van een fusiepartner, een onaanvaardbare situatie op. In goed overleg hebben AOT, Bank Labouchere en AEGON besloten de fusiebesprekingen af te breken. ............

Geen gevolgen voor Legio-Lease
Voor Legio-Lease, onlangs juridisch opgenomen in Bank Labouchere N.V. heeft de afgebroken fusie geen gevolgen. Ook voor de overeenkomsten van Legio-Lease wijzigt er niets."
Hun plannetjes gingen dus niet door. Zou dit met een te grote belangenverstrengeling te maken kunnen hebben? Ikzelf heb er niet genoeg verstand van. Maar ... Labouchere het geld en aandelen beheren en beurshoekmannen de opties verzorgen. Als ze nu toch al eerder hun eigen plan getrokken hadden?

We blijven nu wel met de vraag zitten waarom na zoveel moeite uiteindelijk de directievoorzitter van AOT zich niet meer beschikbaar stelde. Werd hem de grond te heet onder de voeten of wist hij meer? Er dringt zich nu zelfs ook bij mij de gedachte op of er niet voordien al een samenwerkingsveband was ontstaan dat belangenverstrengeling inhield. Er waren grote belangen mee gemoeid. Heren journalisten - enig idee? Is hier niet meer bekend over?


Okerene