BEURSMALAISE WAARIN LIGGEN DE OORZAKEN?

Treffend hierover schreef de ABN-AMRO Bank, Drs.K.S.Lie, Hoofd ABN-AMRO Beleggingsadvies Nederland op 25 juli 2002 onder meer aan al haar klanten:

Quote:

“... Een deel van de beursmaleise is te wijten aan de economische groeivertaging die zich eind 2000 heeft ingezet. Deze werd in 2001, mede door de terroristische aanslagen van 11 september, verder verhevigd.”Na hoogconjunctuur afkoelingsperiode nodig.

Quote:

“ Na vele jaren van hoogconjunctuur had de economie een afkoelingsperiode nodig. ...” “ Als gevolg van de economische groeivertraging hebben veel bedrijven in 2001 hun winsten zien dalen. De vraag naar producten en diensten bleef achter, terwijl de kosten doorliepen. Dit zette de winstmarges onder druk, hetgeen een negatief effect had op de beurskoersen. ...”Niet alleen terroristische aanslagen van 11 september 2001 de oorzaak.

De brief vervolgt:

Quote:

“ ... Een van de belangrijkste factoren die op dit moment het beursklimaat bepalen, zijn de boekhoudschandalen die met name het Amerikaanse bedrijfsleven teisteren. Deze schandalen [o.a.Enron, KPN-Qwest, Nina World Online enz. zoals Ahold] hebben bij beleggers tot een vertrouwenscrisis geleid, wat de beurskoersen zwaar onder druk heeft gezet. ...”

“Verder leiden de politieke spanningen in de wereld tot extra nervositeit op de financiële markten. Politieke spanningen zijn nooit goed voor het sentiment op de beurs. Als daar ook nog eens de mogelijkheid van nieuwe aanslagen bijkomt, geeft dit extra druk op de aandelenkoersen.”AEX onder de 350 punten in 2002. Halvering t.o.v. hoogste punt september 2000.

Quote:

“Eerder deze week [juli 2002] sloot de AEX onder de 350 punten, een halvering ten opzichte van het hoogste punt in september 2000. Of dit het laagste punt is geweest weet niemand. ...”De brief legt verder uit om geen overhaaste beslissingen te nemen en geeft goedbedoelde (maar te late) raad over de te volgen strategie van de belegger in het algemeen. Men deed er goed aan enkele zaken nog eens goed op een rijtje te zetten, waaronder:

Quote:

"Is uw beleggingsportefeuille voldoende gespreid …"

"Als u gaat beleggen dan doet u dit voor de lange termijn. We weten uit het verleden dat aandelen relatief hoog renderen, maar dit gepaard kan gaan met onzekere beurssituaties. .."Zij erkenden ook dat drie jaar achtereenvolgens negatieve rendementen op aandelen exceptioneel zijn, maar niet uniek. In de afgelopen 102 jaar zou dit vier keer eerder zijn gebeurd. De gebeurtenissen hebben echter grote gevolgen gehad.

Klanten van Dexia/Legio (Lease) extra de dupe.

Met lede ogen moesten ik en alle andere klanten van Dexia/Legio-(Lease), toezien op de steeds verslechterde resultaten van de contracten, vanwege de ‘slimme’ constructie van de contracten bij tegenvallende (alsmaar kelderende) koersen. Men heeft ons hiervoor niet (genoeg) gewaarschuwd (zie AFM rapport) en voelden (nu weten) ons bedrogen. Bovendien was en werd er geen voorzienig geboden om een verdere ramp te voorkomen. Een goede 'ontsnappingsclausule' was ook al niet in het contract opgenomen. We stonden met de rug tegen de muur.

De oorzaken van dalende koersen zijn algemeen bekend. Dit hebben de aandelenleaseaanbieders met als grootste koploper, nu Dexia geheten, vooraf al zien aankomen. Niettemin bleven zij met nog grotere inzet hun risicovolle aandelenleaseproducten aanbieden. Volgens hen waren er grote belastingvrije winsten te behalen. Geen wonder dat nu massaal hiertegen wordt geprotesteerd!


Okerene