Boegbeeld van verzet tegen Dexia wint rechtszaak
 
Dexia Bank Nederland heeft een gevoelige nederlaag geleden in de aandelenlease oorlog  tegen boze gedupeerden.
In een voorbeelduitspraak op 27 april j.l. door de rechtbank Amsterdam moet Dexia alle betaalde gelden, wettelijke rente, proceskosten en buitengerechtelijke incassokosten terugbetalen aan Piet Koremans, voorzitter van de Stichting Platform Aandelen Lease (PAL).
 
Na grote verliezen te hebben geleden door het afsluiten van een aandelenlease contract bij Dexia Bank  Nederland (of voorganger Aegon met de dochters LegioLease en Bank Labouchere) hebben vele woedende gedupeerden in de afgelopen jaren duizenden rechtszaken aangespannen.
Dexia is er de afgelopen jaren in geslaagd om de meeste rechtszaken te vertragen en probeerde via een schikking met de stichting Leaseverlies en de Consumentenbond, de zgn. Duisenberg regeling, een grote stroom van nederlagen bij de rechtbanken tegen te gaan.
 
De Stichting PAL heeft zich vanaf het begin furieus verzet tegen de Duisenberg regeling omdat deze te mager was en niet in verhouding stond met de uitspraken door de rechtbanken die over het algemeen vele malen beter waren als de Duisenberg regeling.
Koremans: "De zogenaamde belangenbehartigers Leaseverlies en Consumentenbond hebben niet in het belang van de vele honderdduizenden gedupeerden gehandeld, maar alleen naar eigen belang gekeken. Aan de onderhandelingstafel heeft niet n gedupeerde gezeten en er is daar voor ons beslist en niet namens ons. De Stichting PAL werd niet eens uitgenodigd voor de onderhandelingen"
 
De Stichting PAL is al jaren de meest strijdlustige belangenbehartiger en heeft inmiddels 8000 aangeslotenen.
Koremans zelf is al ruim 4 jaar bezig met het helpen van gedupeerden en het aan de kaak stellen van de banken die de aandelenlease "wurg" contracten hebben verkocht.
Daarnaast organiseerde hij 8 demonstraties en sprak met de politieke partijen over steun in de strijd tegen de banken.
Dit resulteerde in diverse kamerdebatten en een door minister Zalm ingestelde bemiddelingscommissie onder leiding van de voormalige Ombudsman dhr Oosting.
Deze poging mislukte waarna de strijd werd voortgezet bij de rechtbanken.
De rechtbank Amsterdam werd vervolgens overspoeld door rechtszaken tegen Dexia.
 
Om duidelijkheid te geven over de manier waarop de rechtbank Amsterdam zou omgaan met de diverse soorten rechtszaken die door de gedupeerden zijn aangespannen, zijn er op 27 april drie voorbeelduitspraken gedaan.
En van deze voorbeeldzaken was de zaak die was aangespannen door Piet Koremans.
Na ruim drie jaar is hij in het gelijk gesteld en krijgt hij al zijn verloren geld terug.
Zijn zaak is nu als voorbeeld gesteld voor vele andere gedupeerden die zich  in dezelfde situatie als Koremans bevinden.
"Dit is een grote nederlaag van Dexia en geeft aan dat de Duisenberg regeling voor een grote groep gedupeerden zo de vuilnisbak in kan" , aldus een gelukkige Koremans.
 
Vr 1 augustus dit jaar moeten alle Dexia gedupeerden een keuze hebben gemaakt, f de Duisenberg regeling accepteren met alle financile en juridische gevolgen van dien, f gaan procederen en alle betaalde gelden terugvorderen.
De schatting is dat er nog ruim 200.000 gedupeerden geen besluit hebben genomen.
 
Koremans houd de gedupeerden voor niet bang te zijn voor Dexia en al haar dreigementen,
"Ruim 3 jaar geleden heb ik alle betalingen aan Dexia stopgezet en heb zelf het initiatief genomen door Dexia te dagvaarden. Dankzij mijn advocaat mr. Michel Rompelberg is Dexia op bijna alle punten in het ongelijk gesteld. Daarnaast heeft de rechtbank deze uitspraak als voorbeeld gesteld voor vele andere rechtszaken. Het heeft al te lang geduurd, maar we hebben geduld nodig, een lange adem en vertrouwen om onze rechtvaardige zaak te winnen. "
 
Nog meer gesteund door zijn overwinning blijft  Koremans strijden voor alle aandelenlease gedupeerden en blijft hij de  slogan van PAL  "Samen staan wij sterk" trouw.
 

Voor meer informatie: Piet Koremans, Stichting Platform Aandelen Lease.
info@platformaandelenlease.nl