Uitspraak Hof over Duisenberg regeling
 
Op 25 januari 2007  heeft het gerechtshof Amsterdam een uitspraak gedaan over het verzoek van Dexia Bank, de stichtingen Leaseverlies en Eegalease, Consumentenbond en VEB om de Duisenberg regeling verbindend te verklaren voor alle Dexia aandelenlease gedupeerden die hiervoor in aanmerking komen.
 
Ondanks dat tienduizenden gedupeerden hiertegen bezwaar hebben gemaakt heeft het Hof toch beslist dat de Duisenberg regeling niet onredelijk is en verbindend (verplicht) wordt verklaard.
Het lijkt alsof de belangen van overheids-  en financiŽle machten zwaarder wegen als de belangen en het recht van de gewone burger.
PAL betreurd dan ook de beslissing van het gerechtshof maar is wel blij dat er nu een einde is gekomen aan een langdurige schorsing en vertragingen door Dexia van alle rechtszaken.
Dexia is door het Hof verplicht gesteld de uitspraak en de wijze om aan te geven niet akkoord te gaan met de Duisenberg regeling per persoonlijke brief kenbaar te maken aan alle gedupeerden die in aanmerking komen voor de Duisenberg regeling en deze nog niet hebben geaccepteerd.
Ondanks dat de Duisenberg regeling verbindend is verklaard is er een simpele manier om aan te geven niet gebonden te willen zijn aan deze regeling.
Dit is de zogenaamde Opt out regeling.
U dient dan een brief te schrijven waarin u aangeeft niet gebonden te willen zijn aan de Duisenberg regeling.
Alleen na het sturen van deze brief kunt u (verder) gaan procederen.
Stuurt u deze brief niet dan bent u verplicht de Duisenberg regeling en de daaruit volgende financiŽle consequenties te accepteren en uit te voeren.
 
Een voorbeeldbrief om gebruik te maken van deze Opt out regeling is hier te vinden :
Deze brief dient vůůr 1 augustus 2007 in het bezit te zijn van de notaris genoemd in de conceptbrief.
Dus de termijn om gebruik te kunnen maken van deze Opt out regeling om te voorkomen dat u de Duisenberg regeling verplicht moet accepteren loopt af op 31 juli 2007.
Maak ook een kopie voor uw advocaat zodat hij uw zaak weer op de rol kan zetten.
Stuur deze brief op naar de notaris en uw advocaat als u niet gebonden wilt zijn aan deze regeling.
Doet u dit niet dan zal de Duisenberg regeling voor u verplicht worden en kunt u nooit meer naar de rechter stappen om een procedure tegen Dexia te beginnen en uw geld terug te vorderen.
Heeft u al een procedure lopen, dan moet u ook een brief sturen anders wordt uw zaak ingetrokken en bent u verplicht om de Duisenberg regeling uit te voeren.
Dit is van toepassing op alle rechtszaken waarop de Duisenberg regeling van toepassing kan zijn, dus ook in hoger beroep zaken.
Niets doen betekent dus automatisch de Duisenberg regeling accepteren.
U bent dan wettelijk verplicht de eventueel daar aan vast zittende betalingen te doen aan Dexia.
Wilt of kunt u dit niet dan heeft Dexia het recht om een deurwaarder in te schakelen om de betaling af te dwingen met als grondslag de uitspraak van het gerechtshof.
 
De vele gunstige uitspraken van de rechtbanken en gerechtshoven geven aan dat procederen meestal meer oplevert als de regeling accepteren.
Laat u niet weer misleiden door Dexia en ga niet klakkeloos akkoord met hetgeen Dexia en de zogenaamde belangenbehartiger Leaseverlies zegt over deze in eigen belang gesloten schikking. Het belang van de aandelenlease gedupeerde heeft nooit meegespeeld in de onderhandelingen tussen Dexia en Leaseverlies. Onderhandelingen waar geen gedupeerde over heeft mogen meepraten en waarin anderen over ons beslist hebben.
PAL heeft al eerder aangegeven afstand te nemen van deze vorm van eigen belangenbehartiging i.p.v. belangenbehartiging van aandelenlease gedupeerden.
PAL staat voor echte belangenbehartiging en voor recht.
Wij hebben er dan ook alle vertrouwen in dat de individuele rechtszaken in ons voordeel zullen eindigen.
De rechter zal oordelen naar de wet en juridische argumenten en niet oordelen conform een goedkope deal tussen 2 partijen die alleen kijken naar eigen belang.
 
Wilt u meer weten over procederen, de mogelijkheden, kansen en kosten,  heeft u twijfels of u wel of niet onder de Duisenberg regeling valt of heeft u vragen over de huidige ontwikkelingen,  stuur een e-mail naar
 
Daarnaast zal de stichting Platform Aandelen Lease, in samenwerking met Leaseproces en diverse advocatenkantoren, de komende maanden informatieavonden organiseren door heel Nederland om gedupeerden te informeren over de mogelijkheden en gevolgen naar aanleiding van de uitspraak van het gerechtshof.
 

Stichting Platform Aandelen Lease