Hieronder het zoveelste bewijs dat Legio-Lease meer belang hechtte aan de winsten voor hun bedrijf dan dat zij oog hadden voor hun klanten. Het lijkt wel of zij met twee tongen spreken. Legio-Lease gaat onverdroten door met zoveel mogelijk contracten afsluiten terwijl nota bene het onder hun eigen beheer uitgegeven blad zegt, dat het niet het juiste instapmoment daarvoor is. Of je moet grote risico's willen nemen. Lees het in:

"Hoeveel gaan uw aandelen opleveren"

Dit artikel uit FiscAlert Magazine van maart 1999 bladzijdeb 14 t/m 17, Hoeveel gaan uw aandelen opleveren, geeft een meer dan gebruikelijke uitgebreide beschouwing op het voorspellen van het rendement op aandelen. De gedaalde inflatie en rente geven als fundamentele factor verregaande consequenties voor toekomstig aandelenrendement. Normaliter:

Quote:

"Degene die belegt verwacht dat hij of zij meer verdient dan met sparen het geval is.."Door het risico bij beleggen voor lief te nemen hebben velen in de goede jaren beter resultaat behaald dan de spaarders. Jaren achtereen is de beurs hen gunstig gestemd geweest. Toch laat hij zien wat de oorzaak is dat ook velen minder gelukkig waren in die periode.:

Quote:

"Sommigen zijn op een ongelukkig moment ingestapt en/of uitgestapt. Zij hebben (veel) geld verloren.."


Dit risico blijft in een steeds beweeglijkere markt, maar in 1998 voltrok het onheil zich binnen ťťn maand en was het grootste verschil tussen de hoogste en laagste koers maar liefst 39% (crach). Als een langetermijnbelegger (zo'n 10 tot 15 jaar) zijn de kansen veel beter. Maar ook dan geldt:

Quote:

"In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst.."Heb je dan geluk als je bij beleggen meer winst maakt dan bij sparen? Sommigen denken van wel. Toch is hier een plausibele verklaring voor.
Na verklaart te hebben hoe het marktmechanisme vraag en aanbod werkt en de prijs van de aandelen bepalen, zegt het artikel:

Quote:

"We hebben vastgesteld dat het extra rendement van aandelen wordt verklaart door het risico dat de belegger loopt. Naarmate het aandeel meer risico met zich meebrengt, moet dat aandeel ook een hoger rendement opleveren..."Van belang zijn de winstverwachtingen van de aandelen, uitgedrukt in de koers/winstverhoudingen. Alleen wanneer de winstverwachting duidelijk hoger is willen beleggers een hogere koers er voor betalen. Daarbij speelt de aanhoudende lage rente ook een belangrijke rol. Sparen is minder interessant geworden en de vraag naar aandelen aanmerkelijk gestegen. Conclusie:

Quote:

"De koersen van de aandelen zijn relatief meer gestegen dan de bedrijfswinsten, zodat de belegger in de toekomst met een lager rendement genoegen moet nemen. Nieuwe beleggers moeten duur beginnen en bestaande beleggers hebben de koerswinst al tot hun beleggersresultaat gerekend. .."Hoewel het beleggen in aandelen beslist niet wordt ontraden, dient men hiermee terdege rekening te houden. Ten opzichte van sparen zal het voordeel, door het te verwachten lagere rendement op aandelen, dus minder groot worden. (zie ook kader)

Op pagina 17 worden banken gevraagd naar de rendementsvewachtingen van aandelen. Ten aanzien hiervan:

Quote:

ABN AMRO: ".. De huidige hoge waardering maakt de kwetsbaarheid van de beurs groter. Als er tegenvallers optreden treed er meteen een forse koersbeweging op. Ook renteveranderingen leiden tot koersschommelingen. .."

VAN LANSCHOT: ".. schrijft een deel van de stijging van de koersen, die de afgelopen jaren is opgetreden, toe aan de daling van de rente. Dit positieve effect op de aandelenrendementen zal naar verwachting de komende jaren niet meer optreden. .."

BANK LABOUCHERE: ".. Wijst erop dat de volatiliteit van de beurzen sommige beleggers kopschuw heeft gemaakt, maar door de lage rente is sparen geen reŽel alternatief voor beleggen. Het beleggen zal daarom aantrekkelijk blijven. .."

HET HAAGS EFFECTENKANTOOR: ".. Benadrukt (tenslotte) het belang van beleggen op de lange termijn. Door op lange termijn te beleggen vermindert de kwetsbaarheid voor de grote uitslagen van de koersgrafieken. .."Het was, gezien deze duidelijk omschreven ontwikkeling en verwachting op de beurs, mijn inziens ONVERANTWOORD TE GAAN BELEGGEN MET GELEEND GELD ! (zeker wanneer er zoals bij aandelelease veel rente voor betaald moet worden) Door de relatief hoge koersen zal het instapmoment in de meeste gevallen al verkeerd uitpakken. Het RISICO zal niet alleen door de te verwachten lagere winst, maar ook door de kwetsbaarheid van de beurs veel te groot zijn.

Het plan van aanpak bij Bank Labouchere met Legio-Lease (en overige aanbieders) moet dan ook in deze situatie als het leggen van een tijdbom op de financiŽle Nederlandse markt gezien worden. Tegen beter weten in zo blijkt uit dit onder hen resulterend tijdschrift, verzwegen zij het hoge(re) risico dat er aan aandelenlease verbonden was. Zij spiegelden juist de te behalen winsten met de in het verleden behaalde resultaten mooier af dan ze in werkelijkheid waren. (dit heet in gewoon Nederlands liegen en voor de gek houden) Potentiele beleggers moesten in feite hiertegen in bescherming genomen worden.

Okerene