Aan de weledelgeleerde heer

dr. W.F. Duisenberg

p/a De Nederlandsche Bank N.V.

Postbus 98
1000 AB Amsterdam

 

 

 

 

Datum              : 2 maart 2005

Onze ref            : 42021 kl/es

Doorkiesnr        : 0513 - 433 453

E-mail              : f.klemann@dommerholt.nl

Inzake               : Dexia

 

 

 

 

Weledelgeleerde heer,

 

Wij wenden ons tot u mede namens: mr. W. Hoekstra (Benthem & Gratama Advocaten te Zwolle), mr. J.C.M. Bonnier (Bonnier en Messink Advocaten te Wijchen) mr. S.A. Durve (De Clercq Advocaten te Leiden), mr. M.M.H.J Rompelberg (Rompelberg & Ruiter Advocaten te Voerendaal), mr. C.W.M. Vergouwen (Holla Poelman Advocaten te Eindhoven), mr. J.R. Kluyver (KBS Advocaten te Utecht), mr. E.H. Hoeksma (Dijks Leijssen Advocaten & Rechtsanwšlte te Enschede), mr. J.A. Vos (Van der Woude De Graaf Advocaten te Amsterdam), mr. P.R. Starink (Van Diepen Van der Kroef Advocaten te Haarlem en Amsterdam),  mr. N.P.O. Ruysch (EBH Advocaten te Delft), mr. H.C.M. van den Boezem (Advocatenkantoor Schieman te Middelburg), mr. J. Wendelgelst (Advocatenkantoor Wendelgelst), mr. M.H. de Vries en mr. W.A. Tonckens (Vlasman Van Loo Advocaten te Amsterdam), mr. P.A. aan de Kerk en mr. G. van Dijk.

 

Tezamen vertegenwoordigen wij circa 4.000 Dexia-gedupeerden; een groot deel daarvan is door Dexia gedagvaard of heeft zelf Dexia doen dagvaarden.

 

Wij hebben kennis genomen van de initiatieven van de aandelenleaseconflicten tot een minnelijke oplossing te komen en uw bereidheid om aan dit proces leiding te geven. Wij verwijzen naar het persbericht van Dexia van 11 februari 2005. Aan de onderhandelingstafel zullen, naar wij hebben begrepen, naast Dexia in elk geval de Stichting Leaseverlies en de Consumentenbond plaatsnemen en waarschijnlijk nog enige andere stichtingen en verenigingen.

 


Hoewel de belangen van onze cliŽnten in belangrijke mate parallel zullen lopen met de doelstellingen van genoemde organisaties, menen wij dat de groep benadeelden die thans procedeert ook eigen belangen heeft die het wenselijk maken dat deze groep zelfstandig vertegenwoordigd wordt bij genoemd overleg. Het lijkt ons praktisch wanneer die vertegenwoordiging uit ons midden komt. Op een praktisch niveau zal Dexia er ook niet aan ontkomen met ons en onze cliŽnten te overleggen, wil zij de lopende en komende procedures in der minne regelen.

 

Daarbij merken wij graag op dat bij ons en de meeste van onze cliŽnten zeker bereidheid bestaat om te trachten tot schikkingen te komen. Wel willen wij er op voorhand op wijzen dat zoín schikking niet als basis moet hebben een coulancebetaling/-kwijtschelding door Dexia, maar de wederzijdse inschatting van de juridische merites van de individuele zaken; u zult ermee bekend zijn dat er de laatste tijd hoofdzakelijk in het voordeel van de effectenleasecontractanten wordt gevonnist.

 

Het is niet onze bedoeling dat wij en alle andere bovengenoemde advocaten bij u aan tafel gaan zitten. Ons voorstel is dat wij een afvaardiging van twee ŗ drie personen sturen.

 

 Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

 

Hoogachtend,

 

 

 

F. Klemann

H.J. Tulp

 

 

 

 

 

 

 

Cc: Dexia (mr. B.F.M. KnŁppe)

      Consumentenbond
      Stichting Leaseverlies