In rechtszaken speelt Aegon nog steeds de geboren onschuld als het gaat om het feit of de Vliegwiel contracten wel of geen huurkoop zijn. Aegon ontkent dit in alle toonaarden, maar een intern document van Aegon geeft het tegendeel aan. In een interne mailing van 6 mei 2002, van Aegon aan haar cliëntenremisiers met instructies voor nieuwe aanvraagformulieren, staat o.a. het volgende:

Vragen en antwoorden Aanvraagformulier Aegon Vliegwielen

Algemeen

1.Waarom is er maar één contractant mogelijk op het aanvraagformulier?

Hier is vanuit een juridisch oogpunt voor gekozen. Vanaf heden wordt een Vliegwielovereenkomst gesloten met maximaal 1 contractant.

2.Waarom moet een partner de gegevens invullen op de aanvraag en vervolgens meetekenen?
Een AEGON Vliegwiel heeft de kenmerken van een huurkoopovereenkomst. Om die reden moet en partner in geval van huwelijk of geregistreerd partnerschap meetekenen voor het aanvragen van een AEGON Vliegwiel.

De volledige mailing van 6 mei 2002 is hieronder te lezen