Er lopen op het ogenblik 3 cassatie (hoger beroep) aandelenlease zaken bij de Hoge Raad
De Hoge Raad doet op 5 juni 2009 uitspraak in drie zaken over aandelenlease-overeenkomsten
Lees hier het bericht op de website van de Hoge Raad

Op 13 februari heeft de Procureur-Generaal van de Hoge Raad een advies over deze zaken uitgebracht.
Een samenvatting van de conclusies in drie effectenlease-zaken is hier te lezen
Het eerste advies is hier te lezen
Het tweede advies is hier te lezen
Het derde advies is hier te lezen
Vele rechtbanken hebben hun procedures stilgelegd tot een uitspraak door de Hoge Raad.
Een uitspraak Raad zal worden opgevolgd door de rechtbanken en gerechtshoven, daarom zijn de 3 uitspraken van groot belang.
Na deze uitspraken door de Hoge Raad zullen vele gedupeerden (maar ook de banken) weten of (door)procederen kansrijk is.
Dexia heeft vervolgens wel in bijna alle zaken van de laatste maanden hoger beroep aangetekend om zodoende bij een voor Dexia gunstige uitspraak de mogelijkheid te behouden om deze gunstige uitspraak te laten doorwegen na een eerdere ongunstige uitspraak door de gewone rechtbank.
Daarnaast heeft Dexia bewust de druk opgevoerd naar de gerechtshoven en met name die van Amsterdam die een stortvloed van hoger beroepzaken op zich af zag komen.
Hopelijk zal de Hoge Raad zich niet laten verleiden door dit soort acties door Dexia en recht zal spreken zoals honderdduizenden gedupeerden verwachten.
 
Dexia heeft op 16 oktober de rechtbanken gevraagd alle procedures stil te leggen tot de uitspraak door de Hoge Raad.
Deze brief, met daarin de rechtsvragen die aan de orde zijn, is hier te lezen:
 
De rechtbank Amsterdam heeft op 25 november bekendgemaakt middels 2 vonnissen dat alle procedures m.i.v. 26 november zijn geschorst in afwachting van de uitspraken door de Hoge Raad. Deze bekendmaking is hier te lezen:

Lees het eerste vonnis:
Lees het tweede vonnis:
 
Een overzicht
 
De 3 zaken bij de Hoge Raad zijn de volgende:
 
De zaak stichting GeSp – Aegon over het Aegon (Spaarbeleg) Sprintplan
De zaak Levob – Levob gedupeerde over het Levob Hefboom Effect
De zaak Dexia – Dexia gedupeerde in een Dexia zaak
 

De zaak stichting GeSp – Aegon over het Aegon (Spaarbeleg) Sprintplan
Op 22 december 2004 heeft de rechtbank Utrecht uitspraak gedaan in een collectieve rechtszaak aangespannen door de stichting GeSp.
Deze uitspraak
is hier te lezen:
Aegon is vervolgens in hoger beroep gegaan bij het gerechtshof Amsterdam
Op 15 november 2007 heeft het Hof Amsterdam arrest gewezen in deze zaak:
Naar aanleiding van deze uitspraak is de stichting GeSp in cassatie gegaan bij de Hoge Raad.
 
De zaak Levob –  Levob gedupeerde over het Levob Hefboom Effect
Op 4 augustus 2004 deed de rechtbank Utrecht uitspraak in een Levob Hefboom zaak die was aangespannen door de gedupeerde.
Deze uitspraak is hier te lezen:
Levob ging in hoger beroep bij het gerechtshof Amsterdam.
Op 24 mei 2007 heeft het Hof Amsterdam arrest gewezen in deze zaak.
Deze uitspraak is hier te lezen:
Levob is vervolgens in cassatie gegaan bij de Hoge Raad
 
De zaak Dexia –  Dexia gedupeerde in een Dexia zaak
In deze zaak had Dexia de gedupeerde gedagvaard bij de rechtbank Zwolle sector kanton Lelystad
Op 11 augustus 2004 heeft de kantonrechter uitspraak gedaan.
Deze uitspraak is hier te lezen:
Hierna is de gedupeerde in hoger beroep gegaan.
Op 1 april 2008 heeft het Hof Arnhem een tussenarrest gewezen.
Deze uitspraak is hier te lezen:
Op 15 juli 2008 heeft het Hof Arnhem eindarrest gewezen.
Deze uitspraak is hier te lezen:
N.a.v. deze uitspraak zijn zowel de gedupeerde als Dexia in cassatie gegaan bij de Hoge Raad
 
Voordat de Hoge Raad een uitspraak doet in deze zaken komt er een Conclusie ( advies) door de Procureur –Generaal van de Hoge Raad.
Dit advies zou eerst op  12 december worden gegeven, maar is uitgesteld tot 23 januari.
 
Laatste update van 3 juni 2009:
De Hoge Raad doet op 5 juni 2009 uitspraak in drie zaken over effectenlease-overeenkomsten

Lees hier het bericht op de website van de Hoge Raad