Kantorencentrum Westerpark
Donker Curtiusstraat 7
1051 JL Amsterdam
Tel.:020-6849055
 
Persbericht
 
Amsterdam/Zoetermeer, 22 oktober 2010
 
Uitspraken klachtencommissie Kifid leggen basis voor een snelle oplossing resterende aandelenleaseclaims
 
Door een aantal belangrijke uitspraken van  de Klachtencommissie Kifid in een viertal klachtprocedures over aandelenleaseproducten is er eindelijk een basis gelegd voor een snelle oplossing in het sinds 2002 slepende aandelenleasedrama in Nederland. In de uitspraken heeft de Klachtencommissie helder aangegeven aan welke zorgplichten de aandelenleasebanken in Nederland destijds hadden te voldoen. Uit de uitspraken blijkt verder dat het Kifid van oordeel is dat gedupeerden 60% van hun schade vergoed moeten krijgen. De Vereniging Consument & Geldzaken vindt dat de uitspraken van het Kifid een uitgangspunt bieden voor een snelle oplossing voor de resterende 250.000 schadeclaims over aandelenlease die nog niet verjaard zijn.
 
Het aandelenleasedrama, waarbij naar schatting een half miljoen klanten van een tiental aandelenleasebanken een financiële schade opliepen van circa 7 miljard euro, sleept zich al sinds eind 2002 voort.  In duizenden, vaak nog lopende,  rechtszaken is aan leasebanken als Dexia, Aegon, Groeivermogen , Levob en DSB het verwijt gemaakt dat zij hun klanten hebben misleid met deze ingewikkelde beleggingsconstructies. Ook de hoge rente over het kredietdeel maakte deze belegging op voorhand vrijwel kansloos, aldus een ander verwijt aan de banken. Gedupeerden klanten en hun belangenorganisatie vonden ook dat de banken hun zorgplicht hadden geschonden en dat sommige banken niet over de vereiste vergunning beschikten. Met de grootste marktpartij Dexia kwam in 2006 een schikking tot stand. Tegen de andere leasebanken werd de rechtsstrijd voortgezet.  Ook ongeveer 25.000 Dexia klanten legden zich niet neer bij de schikking en procedeerden verder. Een deel van de schadeclaims van gedupeerde leaseklanten is inmiddels verjaard, maar tegen Aegon en ex-Fortisdochter Groeivermogen (thans onderdeel BNP Paribas) heeft de Vereniging Consument & Geldzaken de verjaring van de schadeclaims van circa 220.000 klanten tot nu toe weten te voorkomen. Tegen enkele leasebanken is tot aan de Hoge Raad doorgeprocedeerd. De uitspraken van de Hoge Raad (van juni 2009) boden echter nog niet de verlangde duidelijkheid over onder meer de zorgplichtschendingen door de leasebanken. ‘’Door de uitspraken van het Kifid is die duidelijkheid er nu eindelijk wel’’,  aldus woordvoerder Anton Weenink van de Vereniging Consument & Geldzaken. In de uitspraken geeft de Klachtencommissie Kifid helder aan dat de zorgplicht die destijds op effectenleasebanken rustte  gold ten opzichte van iedere potentiële klant aan wie een aandelenleaseproduct werd aangeboden. Impliciet hanteert het Kifid daarmee een zelfde zorgplicht als die sinds 1992 al in het Besluit Toezicht Effectenverkeer was opgenomen. In de uitspraken krijgt de gedupeerde 60% van zijn schade toegewezen, plus de wettelijke vertragingsrente. Ofschoon het Kifid dus een deel van de schade voor rekening laat van de leaseklant, vindt Consument & Geldzaken dat de Kifid-uitspraken een basis bieden voor een snelle oplossing voor de circa 250.000 nog resterende claims. De Vereniging Consument & Geldzaken gaat de leasebanken waartegen zij procedeert, Aegon en Groeivermogen, oproepen om hun verzet  te staken en serieuze onderhandelingen te starten gericht op oplossingen langs de lijn van de Kifid-uitspraken. ‘’Na zeven jaar rechtsstrijd moet het mogelijk zijn het aandelenleasedrama binnenkort eindelijk definitief te kunnen afsluiten’’aldus Anton Weenink.