Stichting Platform Aandelen Lease

Postbus 179

7600 AD Almelo

Tel:  06 44422838

 Fax: 084 753 5709

E-mail: info@platformaandelenlease.nl

Internet: www. platformaandelenlease.nl

Bankrekeningnummer: 43 29 45 172 te Waspik

 

 

 

Open brief aan de leden van de Tweede Kamer

 

Nieuwegein, 8 maart 2010

 

Geachte volksvertegenwoordiger,

 

De situatie voor de DSB gedupeerden is dramatisch.

Door het faillissement van DSB zijn alle klanten van DSB met een lening vogelvrij verkaard en hebben de curatoren alle vrijheid om deze groep onder druk te zetten om te blijven betalen, ondanks dat dit niet op te brengen is en vele gedupeerden dringend verzoeken om een betalingsregeling en een oplossing voor hun problemen.

De curatoren zijn echter doof voor deze smeekbedes en weten dat de gedupeerden zich niet kunnen verweren.

 

Immers, alle rechtszaken tegen DSB zijn geschorst en nieuwe zaken wacht hetzelfde lot.

Als de slachtoffers van DSB niet doen wat de curatoren eisen dan wordt de deurwaarder ingeschakeld en dreigt beslaglegging en gedwongen verkoop van de woning.

Er is geen enkele mogelijkheid op verweer hiertegen van de slachtoffers.

Zij hebben geen enkel recht meer en zijn nu afhankelijk van uw steun.

Dit is een rechtsongelijkheid die doet denken aan dictatuur en alleen de politiek kan hier iets aan doen.

 

In november 2009 hebben de curatoren op verzoek van minister Bos aangegeven dat er geen uitzettingen zouden komen (zie onderstaand artikel uit de Telegraaf).

De eerste uitzettingen staan echter voor de deur.....

 

De curatoren van DSB nemen de discutabele praktijken van Scheringa over.

Vele tienduizenden slachtoffers van Scheringa zijn nu ook het slachtoffer van de praktijken van de curatoren van DSB.

 

In plaats van tot een oplossing te komen voor de financiŽle problemen die Dirk Scheringa heeft veroorzaakt, nemen de curatoren zelfs zijn beleid over en bedreigen de slachtoffers in plaats van tot een oplossing te komen voor alle problemen.

 

Even ter herinnering een artikel uit de Telegraaf van 6 november 2009

 

Curatoren beloven terughoudenheid na oproep van Bos

 

Harde aanpak DSB-klant is uit den boze

 

De Telegraaf 6 november 2009

 

Van onze verslaggevers

 

DEN HAAG, vrijdag

Klanten van de failliete DSB Bank die niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen, worden voorlopig niet uit hun huis gezet, zo hebben de curatoren van DSB Bank gisteravond laten weten.

Volgens de curatoren hebben sinds hun aantreden van 12 oktober geen veilingen of huisuitzettingen bij klanten van DSB Bank plaatsgevonden en zal dit ook niet gebeuren totdat zij nader beleid hebben bepaald.

De reactie volgt op een debat in de Tweede Kamer, waar werd aangedrongen op coulance.

Minister Bos (FinanciŽn) beloofde de Kamer zo mogelijk te zullen afdwingen dat gedupeerde DSB-klanten niet langer incassobureaus aan de deur zouden moeten krijgen. Huisuitzettingen van DSB-gedupeerden met schulden zijn eigenlijk ontoelaatbaar. De bewindsman heeft bij de curatoren van de failliete bank sterk aangedrongen op een menselijke behandeling in schrijnende zaken, zo meldde hij gisteren in de Tweede Kamer.

De DSB-klanten moeten hun betalingsverplichtingen wel nakomen, maar dat kan Ąeen beetje op een fatsoenlijke manierĒ, aldus de minister. ĄIk kan wel een beetje druk zettenĒ, voegde de bewindsman eraan toe.

Bos reageerde op berichten in deze krant over de huisuitzetting van DSBklanten met schulden en de harde incassopraktijken namens schuldeisers die trachten snel nog zoveel mogelijk geld binnen te krijgen. Gezinnen met een DSB-hypotheek en schulden kregen afgelopen weken de dwingende opdracht de hele hypotheek in een keer af te lossen. Anders zouden ze hun huis verliezen.

 

ĄIk ben zeer bezorgd, dit is zeer onwenselijkĒ, aldus de minister. ĄIk heb er juridisch geen moer over te vertellen, maar ik zal persoonlijk contact houden met de curatorenĒ, zei Bos.

Eind volgende week zullen de curatoren alle klanten duidelijkheid geven hoe het staat met hun financiŽle verplichtingen, meldde Bos.

De Tweede Kamer eist onafhankelijk onderzoek naar de verantwoordelijken bij de neergang van DSB Bank. Meerdere fracties twijfelen echter aan de onpartijdigheid van commissieleden: een aantal heeft lang contact gehad met mensen die ze moeten onderzoeken.

Minister Bos zegt de vriendschapsrelaties nog eens te laten onderzoeken.

 

© 1996-2009 Uitgeversmaatschappij De Telegraaf B.V., Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.

 

Resultaat : de curatoren trekken zich nergens wat van aan en de woorden van een politicus lijken  zo te zien weinig waarde te hebben.

 

Ook de akte van cessie wordt standaard (en verplicht) aangeboden door de curatoren.

Ook in deze kwestie trekken de curatoren zich niets aan van de maatschappelijke weerstand tegen deze verplichte akte van cessie.

http://www.parool.nl/parool/nl/30/ECONOMIE/article/detail/260925/2009/09/05/DSB-zet-klant-zwaar-onder-druk.dhtml

Het resultaat van de inmenging van diverse Kamerleden hierover heeft helaas niets opgeleverd:

http://www.parool.nl/parool/nl/224/BINNENLAND/article/detail/261100/2009/09/07/PvdA-en-SP-stop-praktijken-van-DSB-Bank.dhtml

 

Was dit nutteloze energie en tijdverspilling of gaat u als Kamerlid alsnog verhaal halen over deze stellingen en opvattingen en kunnen de gedupeerden op u vertouwen als hun Volksvertegenwoordiger?

 

De financiŽle inhouding op loon via de akte van cessie is standaard tussen de honderd euro en hoger als de originele maandtermijn(en).

Maandtermijnen die al niet meer op te brengen waren, waardoor loonbeslag met een hoger bedrag een ware nachtmerrie is voor de gedupeerden.

Gevolg is ook een bezuiniging op de andere vaste lasten zoals de zorgverzekering.

Wat er gebeurt met het geld van het loonbeslag is niet duidelijk.

Een verantwoording voor de inhouding van extra gelden wordt niet gegeven door de curatoren.

Uit ontvangen informatie blijkt dat de lening of hypotheek met  geen cent wordt verminderd ondanks het hogere loonbeslag. Waar dit geld blijft wordt op geen enkele wijze verantwoord en overzichten van de rekening worden niet verstrekt.

De financiŽle administratie bij DSB is hierdoor een chaos en de gedupeerden hebben geen middel om hier tegen te ageren.

De curatoren lijken alleen maar geÔnteresseerd in zo hoog mogelijke inkomsten om zo een balans te krijgen met de kosten voor de curatoren en zijn totaal niet geÔnteresseerd in de slachtoffers die Dirk Scheringa heeft gemaakt.

Daarnaast is het onbestaanbaar dat de curatoren het discutabele beleid van Scheringa hebben overgenomen en zelfs openlijk steunen door in hoger beroep te gaan in een rechtszaak die door DSB is verloren (rechtbank Alkmaar). Hier mee geven zij aan dat zij achter het beleid van DSB staan en er alles aan zullen doen om de gedupeerden in hun huidige positie te laten zitten.

De mededeling van de curatoren dat zij met een voorstel komen gelijkend op wat de rechter zal toewijzen is hiermee ongeloofwaardig, immers zij gaan in hoger beroep tegen de rechter als het vonnis hen niet aanstaat, en geven hiermee precies aan wat de intentie van de curatoren is.

 

De stichting Platform Aandelen Lease (PAL), belangenbehartiger met 9000 aangesloten gedupeerden van banken, krijgt dagelijks de meest schrijnende e-mails en telefoontjes van mensen die de wanhoop nabij zijn.

Vele huwelijken zijn al stukgelopen door de grote stress wegens het DSB fiasco.

 

Onder aan deze brief staan een aantal teksten uit e-mails die wij de afgelopen weken ontvingen.

Eťn daarvan wil ik u niet onthouden:

 

omdat ik 1500 euro verdien en 1235 euro hypotheek betaal dat is eclusief verdere lasten

het water staat mij al aan de lippen en hoopte dat ik geholpen zou worden

DSB heeft mij laten weten tot aan mijn dood te zullen achter volgen. Dat zal niet lang meer duren dan. Ze krijgen hun zin. Ik kan er niet meer tegen en ik wil ook niet meer leven. Dan heeft niemand geld.

 

Een beroep op de schuldhulpverlening wordt afgewezen zolang de woning niet is verkocht.

In de huidige crisis wordt de woning niet verkocht en blijft jaren te koop staan.

Dat betekent dat men toch de kosten aan DSB moet blijven betalen wat echter niet mogelijk is omdat juist deze kosten in de afgelopen jaren zo sterk gestegen zijn dat deze niet meer op te brengen zijn.

Een onhoudbare situatie waarin de curatoren weigeren om met een oplossing te komen.

 

De stichting PAL verzoekt u dringend om deze situatie bespreekbaar te maken in de diverse overleg organen , zoals de Vaste Kamercommissie van FinanciŽn en de Vaste Kamercommissie van Sociale zaken en vragen aan de betrokken ministers.

 

Inmiddels zijn de voorbereidingen gestart voor een tweede demonstratie in Wognum begin mei, ditmaal tegen het beleid van de curatoren.

 

Een harde confrontatie met de curatoren is niet meer te vermijden zonder ingrijpen uwerzijds.

De stichting PAL en naar verwachting ook de andere belangenbehartigers zullen de gedupeerden steunen en b.v. huisuitzetting niet zonder slag of stoot laten gebeuren.

De DSB affaire is niet te vergelijken met de aandelenlease affaire en de woekerpolis affaire.

Vorig jaar sprak het dagblad de Pers over een Volksopstand tegen DSB.

Het gevolg was het faillissement van DSB en een einde aan de maffiaanse praktijken van Dirk Scheringa

Wordt het dit jaar de Volksopstand tegen de curatoren?

 

Daarnaast speelt de vraag : wordt Dirk Scheringa noch vervolgd wegens de misdaden tegen de vele gedupeerden?

Het vertrouwen in de politiek en onze rechtspraak is tot een minimum gezakt.

De situatie rond voormalig minister Zalm is een goed voorbeeld van iemand die als minister volledig op de hoogte was wat er omging bij Dirk Scheringa en later zijn DSB bank.

Een minister die met volle wetenschap in 2006 een verzoek van een Kamermeerderheid heeft verworpen omtrent een verbod op reclamefilmpjes van zijn toekomstig werknemer (DSB).

Minister Zalm wist wat er speelde bij DSB al voordat hij de baan kreeg aangeboden van Dirk Scheringa

Een minister die op de voorpagina van de Telegraaf stond in het AZ stadion met zijn toekomstig werkgever (DSB).

Hier de link naar het artikel van maart 2006:

http://www.platformaandelenlease.nl/Nieuws/20032006.htm

Een artikel wat vervolgens verwijderd werd van internet en niet meer terug te vinden is in het archief van de Telegraaf ?!

Hoe geloofwaardig kan dan dhr. Zalm nog zijn?

 

Hoe lang moet de Nederlandse consument nog dit soort onacceptabele toestanden accepteren.

Het schijnt dat niemand leert van de aandelenlease affaire, de woekerpolis affaire, de DSB affaire en al die vele andere financiŽle affaires in de afgelopen tien jaar.

De zogenaamde toezichthouders stonden erbij en keken ernaar, maar hebben de afgelopen tien jaar niets gedaan ter voorkoming hiervan of hebben ook maar op enige blijk gegeven van ingrijpen , hetgeen op te vatten is als acceptatie van wat de banken en verzekeraars hebben gedaan of beter, niet hebben gedaan en dus willens en wetens hebben getolereerd.

De toezichthouders hebben zich daarom neergezet als een bescherming van dit soort financiŽle instellingen en niet als bescherming van de consument.

Dit kan o.i. nooit uw instemming hebben.

 

De consument is en blijft de dupe tot hij het zat is.

Het vertrouwen is tot onder het nulpunt gedaald.

De enige die hier op democratische manier verandering in kan brengen bent u.

Hopelijk neemt u deze verantwoordelijkheid op uw schouders , anders zal de consument gedwongen worden om zelf voor zijn rechten op te komen.

Niet iedereen zal zich zomaar uit zijn huis laten zetten, waar hij jaren hard voor gewerkt heeft.

De komende maanden zal laten zien waar onze rechtstaat voor staat.

 

Met vriendelijke groet,

 

Piet Koremans

Voorzitter Stichting Platform Aandelen Lease

info@platformaandelenlease.nl

06-44422838

 

Hier een paar teksten uit e-mails die wij de afgelopen weken ontvingen:

Het is een 1e Hypotheek en 2e hypothecaire lening met daarbij onnodige verzekeringen en onduidelijke koopsompolissen.
Ik ben een zeer dure complexe financieel DSB concept aangegaan, waaraan veel betaald moet worden en waarbij bijna niets wordt ingelost.
Zo heb ik een dure Overlijdensrisico verzekering van 19636 euro meegefinancieerd welke weer gekoppeld is met een "woeker" polis van Reaal, waaraan ik nog
steeds 158 euro per maand moet betalen.
Dit terwijl ik reeds een elders afgesloten Overlijdensrisicoverzekering met hogere dekking had afgesloten en overleggen.

In 2008 had ik vanwege betalingsproblemen een akte van cessie door DSB Bank en Incasso Bureau Inspectrum moeten tekenen om te betalen bedragen direkt van mijn salaris in te houden.
Het totaal bedrag van al mijn DSB financieringen en min lening van Krediet Bank Limburg is 264.734 euro, waaraan ik totaal +/- 1800,- euro per maand betaal

Ik heb de DSB Bank diverse keren gevraagd om mijn Overlijdensrisico verzekering af te kopen en te stoppen met het betalen van de woekerpolis aan Reaal
zonder positief resultaat.
De reden van mijn verzoek is het feit dat ik mijn maandelijkse financiele lasten moet verlagen om op tijd mijn rekeningen te kunnen betalen

 

kunt u zo spoedig contact met mij nemen want het incasso dreigt met inbeslagname

 

Naar aanleiding van de voorbeeld brief voor het stopzetten van de akte van cessie die de stichting in oktober op haar website had geplaatst, heb ik deze per onmiddelijke ingang gestopt bij de DSB bank.
Maar per januari heeft mijn werkgever onder druk van de curatoren van de DSB deze akte weer terug in werking
gezet. Ik ben het hier natuurlijk niet mee eens, omdat ik nu geen enkel drukmiddel meer heb om de curatoren snel
naar mijn dossier te laten kijken. Door de akte van cessie krijg ik van mijn werkgever maandelijks 475 Euro gestort
(dit is incl. 130,00 Euro reiskostenvergoeding). 

 

Nu stelt de dsb voor dat we alleen ons huis mogen verkopen voor een belachelijk hoge prijs waardoor ons huis waarschijnlijk over 2 jaar nog te koop staat. Daarnaast mag ik alleen een makelaar aannemen die 1.25% courtage rekent en de rest moest ik zelf betalen en dat heb ik niet. Dus krijg waarschijnlijk geen makelaar.

 

als onze berekening klopt moeten we nog zeker ruim 15 jaar afbetalen. En dat mij man over 3 jaar van de WAO in de AOW komt. Ik zelf ben 2 jaar jonger maar het is ons nu duidelijk dat we dat nooit kunnen gaan aflossen

 

Vervolgens heb ik weer contact gezocht met DSB incasso en verteld dat wij nog een polis hebben die al is stopgezet maar nog niet is uitgekeerd en dat wij het verzoek bij de curatoren hebben in gediend om hiermee de achterstand in te lossen en het resterende in mindering met de hypotheek te brengen.

Het incassoburo van DSB vertelde mij dat ze hier niet op konden wachten en dat ik zo snel mogelijk de achterstand moest inlossen.

Ik zei dat ik dat niet kan en dat ze moesten wachten op de uitslag van de curatoren, ook vertelde ik dat de achtertstand niet verder zou oplopen.

Hij zei dat hij er niets aan kon doen en dat als wij de achtestand niet snel inloste dat hij het zou overdragen aan een extern incassoburo.

 

Ik heb ze een mail gestuurd omdat het water ons aan de lippen staat,en wij geen uitweg meer zien in de opstapeling van de rekeningen.

We werken allebei (mijn man en ik) fulltime en kunnen nog niet aan al onze verplichtingen voldoen.

Nu het eruit ziet dat er niet snel een oplossing komt,of uitspraak over onze hypotheek bij de DSB weten wij niet hoe wij de achterstand bij bv de zorgverzekering kunnen inlopen.

Er wordt nu 180 euro pmnd extra afgeschreven boven op de 240 euro pmnd, dan komt er nog de roodstand van onze betaalrekening van de DSB bij.

Wij worden gebeld door de DSB dat er een oplossing moet komen en dat er binnenkort een brief met een voorstel wordt gestuurd hoe wij dit moeten gaan terugbetalen.

Wij hebben geen mogelijkheden om nog extra af te lossen,dan zouden wij niks meer overhouden om te eten en wij hebben ook nog de zorg voor 2 kinderen.

Alles bij mekaar bevinden wij ons in een uitzichtloze situatie, en beginnen er nu ook gezondheidsproblemen bij te komen.

 

Toen ik vorig jaar augustus naar de Rabobank ben gegaan met de vraag om hulp en eventuele overname van hypotheek waren zei degene die mij erop wezen dat ik beter contact op kon nemen met de dsb bank omdat wat zei hadden gedaan niet mocht op die manier want een bank heeft een zorgplicht en we waren met ruin 30.000 euro over gefinancierd..

We hebben op dat moment besloten om andere rekeningen te gaan betalen zoals zorgverzekering, gas, elektrisch, gemeente belasting enzv. Omdat we overal achterstand hadden wat niet goed ging komen. ook heb ik in oktober per direct de verzekeringen die we toen verplicht moesten afsluiten bij de hypotheek per direct opgezegd via een brief.

 

 

omdat ik 1500 euro verdien en 1235 euro hypotheek betaal dat is eclusief verdere lasten

het water staat mij al aan de lippen en hoopte dat ik geholpen zou worden

DSB heeft mij laten weten tot aan mijn dood te zullen achter volgen. Dat zal niet lang meer duren dan. Ze krijgen hun zin. Ik kan er niet meer tegen en ik wil ook niet meer leven. Dan heeft niemand geld.