DSB update april 2011
 
Vanaf april 2010 is PAL in gesprek met de curatoren om tot een oplossing te komen voor de DSB gedupeerden die schade hebben geleden door het afsluiten van kredieten en verzekeringen bij of via DSB.
In augustus 2010 is het gezamenlijk overleg gestart.
Van dit overleg maken, naast PAL, ook deel uit de stichting Hypotheekleed, de Stichting Steunfonds Probleemhypotheken en een aantal rechtsbijstandverzekeraars.
 
Al eerder, in december 2010, hebben wij kunnen bekendmaken dat er een eerste resultaat in de onderhandelingen was bereikt.
Er is een regeling tot stand gekomen voor een aantal Hollands Welvaren Select gedupeerden.
Het streven is dat nog voor de zomer een overeenkomst kan worden bereikt over de andere punten, zoals de koopsompolissen, de kapitaalpolissen, overkreditering enz.
 
Op verzoek van Stichting Platform Aandelenlease neemt mr. Martijn Bonefaas (Van Diepen Van der Kroef Advocaten) naast Piet Koremans plaats aan de onderhandelingstafel met de curatoren van de DSB Bank N.V. Samen met Piet Koremans zal mr. Bonefaas opkomen voor de belangen van de bij de Stichting Platform Aandelenlease aangesloten gedupeerden.
 
Mr. M. Bonefaas heeft ruime ervaring op het gebied van massaschade en financieel recht. Zo heeft hij met positief resultaat vele klanten van Dexia, Aegon en DSB bijgestaan in verschillende procedures en onderhandelingen.