DSB en de oplossing van de Ombudsman  FinanciŽle  Dienstverlening voor de gedupeerde klanten: Diefstal wordt gelegaliseerd

 

De aanbeveling van de ombudsman FinanciŽle Dienstverlening, dhr. Wabeke, in de DSB affaire lijkt veel op het legaliseren van diefstal.

 

DSB slachtoffers redden nu aartsvijand Dirk Scheringa en zijn DSB bank van de ondergang ten koste van de schade die zij hebben geleden.

Velen zijn hun huis kwijt, velen zijn door de financiŽle problemen veroorzaakt door DSB gescheiden, zelfs zelfdoding heeft plaatsgevonden en grote financiŽle schade is geleden door de slachtoffers van DSB en daar wordt in de regeling met DSB niet in voorzien.

Uitgangspunt in de regeling is dat er niet wordt gekeken naar de schade geleden door de slachtoffers, maar naar het voorkomen van schade aan DSB.

Iedereen moet gewoon  aan de betalingsverplichtingen voldoen en alleen diegene die dit niet kunnen, komen in aanmerking voor een regeling waarin toch nog maximaal moet worden betaald aan DSB.

Dit betekent dat DSB geen miljoenen moet uittrekken voor uitvoering van de regeling zoals gesuggereerd, maar alleen maar wat minder (woeker)winst maakt.

 

Dirk Scheringa, veroorzaker van de financiŽle ellende van tienduizenden DSB gedupeerden, wordt nu zelfs omarmt door sommige bestrijders, waarbij de vraag rijst hoe het tot dit keerpunt heeft kunnen komen omdat dit alleen maar een goede regeling is voor DSB en niet voor de gedupeerden.

 

De Aanbeveling van dhr.  Wabeke doet geen recht aan het onrecht wat gedupeerden is aangedaan door DSB.

 

Vechten tegen het onrecht wat slachtoffers is aangedaan is niet het onderste uit de kan halen zoals sommigen zeggen, maar gewoon een stukje rechtvaardigheid voor die mensen die in de loop der jaren een groot financieel verlies hebben geleden door  misleiding en oplichting door DSB.

En dat verlies zit onderin de kan en is zeker de moeite waard om voor moet knokken.

 

Dankzij de Aanbeveling van de  Ombudsman FinanciŽle Dienstverlening, dhr Wabeke,  zijn tienduizenden DSB gedupeerden hun ingelegde geld kwijt en mogen nog minimaal tien jaar als melkkoe fungeren voor DSB.

 

In vogelvlucht een analyse van de aanbeveling zoals deze te vinden is op de website van het Kifid

http://www.kifid.nl/uploads/Aanbeveling081009-PDF.pdf

 

Voor alle duidelijkheid: er is geen regeling met de gedupeerden.

Er is een Aanbeveling door de Ombudsman FinanciŽle Dienstverlening.

Het is dus niet zo dat er een akkoord is tussen DSB en duizenden gedupeerden.

Iedereen zal dus individueel en op eigen initiatief een regeling moeten aanvragen bij DSB.

 

Gedupeerden die hun huis kwijt zijn hebben niets aan deze regeling.

 

Gedupeerden die veel schade hebben geleden, maar inmiddels hun lening/hypotheek hebben afgelost c.q. over hebben gesloten naar een andere bank hebben niets aan deze regeling.

 

Gedupeerden die de maandlasten kunnen dragen hebben niets aan deze regeling.

 

Deze groepen gedupeerden moeten dus sowieso of een rechtszaak gaan beginnen met een advocaat of een klacht indienen bij de klachtencommissie Kifid om de geleden schade terug te vorderen.

DSB en de Ombudsman doet dus niets voor deze gedupeerden.

Dit verstaat DSB dus over tevreden klanten en een goede relatie met de klanten.

 

Er wordt alleen maar gesproken over gedupeerden met een hypotheek en niet over gedupeerden met een ander soort krediet.

 

Om welke groep gaat het dan wel.

Die gedupeerden van DSB met een hypotheek die hun maandlast aan DSB niet of nauwelijks kunnen voldoen aan DSB en daardoor in de financiŽle problemen zitten of komen.

 

De pijlers van de Aanbeveling

Het beŽindigen van de polissen kapitaalverzekeringen

Het eventueel aanpassen van de woeker rente

 

Polissen

Deze worden beŽindigd behalve een Overlijdensrisicoverzekering want die moet de gedupeerde handhaven.

Degene die nog niet zoín verzekering heeft moet deze alsnog afsluiten, en inderdaad bij DSB

 

Welke polissen worden dan beŽindigd

B.v. het Hollands Welvaren.

Deze polis loopt via Reaal

De huidige waarde (dus niet de aankoopwaarde) wordt gestort in een nieuwe rekening te openen bijÖjawel DSB

Het verschil (verlies dus) tussen aankoopwaarde en verkoopwaarde vaak tienduizenden euroís, komt dus volledig voor rekening van de gedupeerde.

 

Er wordt dus een spaarrekening geopend niet met het doel dit bedrag uit te keren aan de gedupeerde maar puur om een stukje van de veel te hoge  lening/hypotheek mee af te lossen.

 

Over de belastingtechnische gevolgen van de beŽindiging van de polissen wordt niet gesproken.

Als dit als inkomen wordt beschouwd dan zal hierover in het jaar van uitkering gewoon belasting moeten worden betaald.

 

Als blijkt dat de oplossing van de verkoop van de polissen te weinig zal gaan opleveren dan komt het volgende,  de (woeker) rente wordt verlaagd naar een niveau zodat het er wel een bedrag kan worden opgebouwd.

Dit alles om na 10 jaar te komen tot een gelijktrekking van de waarde woning en de hoogte van de hypotheek.

 

Een polis die niet wordt meegenomen door DSB is het Hollands Welvaren Select, een aandelenlease product.

Waarom niet?

In de afgelopen jaren zijn hierover  veel uitspraken gedaan door rechtbanken en klachtencommissie.

DSB is keer op keer veroordeeld tot betaling van een gedeelte van de schade, variŽrend van 40-90 %.

Hier is dus wel sprake van compensatie en DSB wil geen compensatie aanbieden dus is deze polis niet meegenomen in het raamwerk.

 

Komen we bij de compensatie.

Er is dus geen sprake van compensatie van de geleden schade.

De gedupeerde kwam met een specifiek doel naar DSB.

Het (over) sluiten van een lening of hypotheek tegen lagere lasten.

Dit gebeurde even in het begin maar als snel ging de rente snel omhoog tot woekerhoogte.

Tevens werd duidelijk dat er een aantal polissen waren afgesloten die onnodig waren en veel geld koste.

Dit leidde tot jarenlange hoge kosten.

Hier is geen compensatie voor.

 

De gedupeerden die akkoord gaan met de regeling zijn dus allemaal minimaal 10 jaar gebonden aan DSB.

DSB heeft dus minimaal 10 jaar een vast inkomen en heeft de betalingen van iedereen veiliggesteld.

Linksom of rechtsom, de gedupeerden blijven met lege handen staan.

Alle degene die echt in de problemen zitten krijgen lagere maandlasten, maar moeten wel aan hun verplichtingen voldoen zonder compensatie van de geleden schade (teveel betaalde rente door woeker rente en onnodige koopsompolissen)

 

Akte van Cessie wordt niet ingetrokken maar wordt in de koelkast gezet.

Is er spraken van weer een achterstand dan wordt de akte van cessie weer hervat.

Dit is niet acceptabel.

De rechtszaak over de akte van cessie, waar SSP een halszaak van dreigde te maken middels een kort geding, is verdwenen als sneeuw voor de zon.

SSP accepteert nu de akte van cessie en volgt hierin het beleid van DSB waardoor gedupeerden blijven zitten met de angst dat op elk moment DSB beslag kan leggen op het salaris van de DSB gedupeerde

 

De gedupeerden moeten nu zelf een brief schrijven naar DSB en de werkgever en deze akte van cessie opzeggen.

Helaas komt de Ombudsman en de stichting Steunfonds Probleemhypotheken niet met deze aanbeveling.

 

Finale kwijting.

Je ziet dus af van alle rechten

Je mag dus niet meer procederen tegen DSB.

Op zich niets mis mee als het een goede schikking is, maar deze schikking wordt aangeboden aan gedupeerden die in grote financiŽle problemen zitten en geen kant meer uitkunnen.

Tekenen met het denkbeeldige pistool tegen het hoofd, zo ervaren velen het en is misbruik maken van de omstandigheden.

 

De stichting PAL wijst de aanbeveling van de Ombudsman af en staat voor een betere regeling waarin ook sprake is van compensatie van de geleden schade en een uitbreiding van het aantal rechthebbenden op vergoeding van de schade en een goede schikking tot alle slachtoffers van de DSB bank.

 

Nieuwegein, 11 oktober 2009

Namens het bestuur,

Piet Koremans