DSB onder vuur door AFM, Belastingdienst, media en gedupeerden
 
Dirk Scheringa is de Nederlandse Berlusconi ( Jan Blokker in het NRC)
 
DSB blijft ontkennen dat er veel klachten of gedupeerden zijn van DSB en de vele dochters zoals b.v. Frisia, Becam, Postkrediet en Lenen.nl
 
Ben je ook gedupeerde van DSB bank of ťťn van de vele dochters, laat het weten aan info@platformaandelenlease.nl
 
Een kort overzicht over DSB en de vele dochters is hier te vinden:
http://www.dsbbank.nl/over-dsb-bank/dsb-bank-in-beeld/klant-staat-centraal/
 
Al jaren komen de klachten over DSB binnen bij PAL.
Dit resulteerde o.a. in een uitzending van Kassa op 22 april 2005 over DSB.
Op 15 november 2005 werd een klacht van en DSB gedupeerde volledig toegewezen door de klachtencommissie DSI.
Deze uitspraak is hier te lezen:
http://www.dsi.nl/index.php?sid=405&uitspraak=1310
 
Later is er in Kassa nog 2 maal aandacht geweest voor DSB en wel op 25 maart 2006 en 21 maart 2009.
Helaas heeft DSB zich nergens wat van aangetrokken en is gewoon doorgegaan met de misleiding, schenden van de zorgplicht door de verkoop van onnodige contracten en het geven van onvoldoende informatie bij de verkoop van kredieten, zoals persoonlijke leningen en hypotheken ondanks de daarna gedane uitspraken door rechtbank en klachtencommissie en een boete door de AFM.
Veel gedupeerden zitten nu de rest van hun leven vast aan DSB en kunnen zelfs hun huis niet verkopen door de te hoge hypotheek van DSB.
 
De afgelopen maand heeft er een doorbraak plaatsgevonden.
Steeds meer gedupeerden laten zich horen en ook de media en de politiek nemen deze geluiden over.
Tros Radar, Varaís Kassa , Nova en diverse kranten brengen steeds meer naar buiten over de misstanden door DSB en de tienduizenden mensen en gezinnen die daarvan de dupe zijn.
 
Dat er veel gedupeerden zijn blijkt wel uit de honderden e-mails die PAL de afgelopen jaren heeft gehad, de bijna 350 DSB gedupeerden die zich hebben aangemeld bij Leaseproces, de bijna 100 DSB gedupeerden die zich hebben aangemeld bij de stichting Stapelkrediet, advocaat mr. Meijer met ruim 60 zaken en vele gedupeerden die zich bij diverse andere advocaten hebben gemeld met hun klachten. De onlangs opgerichte stichting Hypotheekleed heeft inmiddels al honderden aanmeldingen ontvangen van DSB gedupeerden.
 
Volgens Scheringa heeft hij meer zaken gewonen als verloren.
Dit onderbouwen met uitspraken kan hij echter niet.
Alleen al in 2008 heeft DSB 17 zaken verloren.
Niet alle uitspraken worden gepubliceerd zodat er veel meer zijn als deze 17 in 2008.
 
Ook zijn er Kamervragen over DSB gesteld en de antwoorden van de Minister op 9 april 2009 zijn hier te lezen:
http://www.minfin.nl/Actueel/Kamerstukken/2009/04/Beantwoording_kamervragen_over_toezicht_hypotheekverstrekkers
 
Klachten AFM
De  AFM heeft aangekondigd een onderzoek te doen bij DSB n.a.v. de vele klachten die de laatste maanden zijn binnen gekomen.
De stichting PAL heeft de laatste maanden alle DSB gedupeerden opgeroepen om een klacht in te dienen bij de AFM.
Een klacht indienen kan nog steeds en is erg belangrijk om de misstanden bij DSB boven water te krijgen.
Hier de link waar je de klacht kunt indienen:
http://consument.afm.nl/consumenten/vertrouwen/klacht.aspx
of
http://consument.afm.nl/consumenten/afm/meldpunt.aspx
 
Al eerder heeft de AFM een onderzoek gedaan naar DSB en een boete uitgedeeld.
Dit was in 2004 en DSB heeft toen een rechtszaak aangespannen.
Meer hierover is hier te lezen:
http://www.platformaandelenlease.nl/Nieuws/14102006.htm
Dat DSB in het ongelijk is gesteld door de rechter wekt geen verbazing.
De uitspraak in deze zaak is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=ljn&ljn=AZ0060&u_ljn=AZ0060
 
Er lopen meer rechtszaken waarbij DSB bij betrokken is en de ware aard van DSB laten zien zoals blijkt uit een artikel uit De Pers van mei 2008, hier de link:
http://www.depers.nl/economie/203417/Scheringas-DSB-ligt-onder-vuur-in-de-rechtzaal.html
 
Na een aantal artikelen in De Pers over DSB was het Tros Radar die in hun uitzending de gedragingen van DSB aan de kaak stelde.
Hier de link naar de uitzending:
http://www.trosradar.nl/index.php?id=uitzending&itemUid=1381
 
Reactie op de uitzending van Tros Radar door de AFM, Groen Links, PvdA en CDA
 
Reactie Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM):
 
De AFM heeft de afgelopen jaren relatief veel signalen en klachten ontvangen over verschillende adviezen en producten van DSB. De AFM neemt alle signalen, klachten en meldingen serieus. Ieder signaal kan een aanleiding vormen voor nader onderzoek en mogelijk leiden tot sancties tegen een instelling.
 
De AFM doet al enige tijd onderzoek naar meerdere aspecten van de dienstverlening van DSB, mede naar aanleiding van de ontvangen klachten. De AFM kan, naast het opleggen van boetes, ook verbeteringen afdwingen bij financiŽle instellingen om te waarborgen dat er zorgvuldige dienstverlening plaatsvindt aan de consument.
 
Hypotheekadviezen
 
Adviezen over hypotheken zijn sinds juli 2006 gebonden aan adviesregels: een advies over dit soort producten moet passend zijn en dus zijn toegesneden op de klant en zijn specifieke belangen en financiŽle mogelijkheden.
 

Groen Links:
GroenLinks neemt het zeer hoog op dat dit soort praktijken in ons land voorkomen en niet of nauwelijks worden aangepakt. Alle kosten en geldstromen bij koppelverkooppraktijken bij diverse hypotheekproducten zouden zo snel mogelijk 100% transparant moeten worden gemaakt.
 
Ook is GroenLinks van mening dat er meer openheid dient te worden gegeven door banken (zoals de DSB) wat hun provisies zijn bij het verkopen van diverse aan de hypotheek gerelateerde producten. Consumenten zijn vaak enorme sommen kwijt voor bijvoorbeeld overlijdensrisicoverzekeringen, deze bedragen staan in geen verhouding tot de kans op overlijden; in ons land hebben wij gelukkig keurige statistieken over de levensverwachting...
 
Waarom liggen deze kosten in ons land zo hoog in vergelijking met buurlanden? Mensen worden toch echt ongeveer even oud... Het lijkt er dan ook op dat banken als de DSB van deze verzekeringsverstrekkers tot wel 80% van de totale waarde,koopsom of premie terugkrijgen van de verzekeraar bij het verkopen van zo'n product... Er lijken dus bepaalde instanties rijk te worden over de ruggen van de consument.
 
Recent is er door de banken weer op  aangedrongen om toch vooral de banken zichzelf te laten reguleren (bijvoorbeeld door de commissie Maas), uit uw voorbeelden blijkt maar weer dat dit niet werkt. Immers ook DSB heeft de Gedragscode Hypothecaire Leningen ondertekend, maar verstrekt toch hypotheken tot ver boven de 125%; tot wel 200%!
 
De gedragscode zou volgens GroenLinks zo snel mogelijk wettelijk moeten worden verankerd, ook zouden er hoge boetes moeten komen wanneer kredietverstrekkers deze wet toch overtreden.
 
Bovendien is het schokkend om te zien dat de klanten van DSB uit uw voorbeeld door hun (mede) door DSB veroorzaakte schuldenlast aan DSB overgeleverd zijn. Zeker daar andere banken, al helemaal in deze tijden, zeer waarschijnlijk de leningen niet zullen willen oversluiten.
 
GroenLinks begrijpt dat namens de minister de AFM al onderzoek doet naar de gang van zaken bij DSB, maar dringt er bij hem op aan om dit onderzoek in het belang van de vele gedupeerden zo spoedig mogelijk af te ronden.
 
Ook eist GroenLinks van de minister dat de schulden van de gedupeerden van DSB die in ernstige betalingsproblemen zijn gekomen, lopende het onderzoek niet ingevorderd mogen worden.
 
GroenLinks wil dan ook minister Bos dinsdag na uw uitzending naar de kamer roepen om te vragen wat hij op korte termijn van plan is te doen aan dit soort praktijken. Ook zullen wij er dan, zoals gezegd, op aandringen om lopende het onderzoek de invorderingen bij gedupeerden te stoppen.
 

PvdA :
Mei Li Vos, Tweede Kamerlid PvdA:
 
Dit zijn precies de verhalen waarom de AFM DSB bank nader onderzoekt: de reputatie die DSB heeft bij het verstrekken van leningen en koppelverkoop met andere polissen.
 
Je zou denken dat na de ophef over de woekerpolissen, het advies van de AFM over slecht financieel advies en zeker de kredietcrisis elke bank, en zeker DSB
het gedrag zouden wijzigen. Ik weet niet wanneer deze zaken speelden, maar sowieso is het natuurlijk redelijk schandalig dat een bank niet de belangen van de klant voorop stelt, maar de eigen belangen.
 
Uit onderzoek van de AFM bleek vorig jaar al dat slechts een kwart van de adviezen op dit terrein goed zijn, tussenpersonen 'vergeten' de klanten te wijzen op risico's, de kleine lettertjes, of houden geen rekening met de financiele positie van klanten.
 
Ook wordt er (te) vaak gebruik gemaakt van de uitzonderingsmogelijkheid bij de gedragscode hypothecaire leningen dat je niet meer mag lenen voor een huis dan 4 a 5 keer je inkomen.
 
Die gedragscode lijkt dus weer niet te werken. Dan kan je overwegen de gedragscode wettelijk verplicht te maken, maar het vervelende daarvan is dat je geen uitzonderingen meer kan maken die wel handig kunnen zijn. Maar als banken na zoveel jaar gesteggel en geemmer met die code het nog steeds niet goed doen, dan moeten we wetgeving overwegen.
 
De PvdA vindt dat als DSB een bank wil worden die betrouwbaar en serieus genomen wil worden dat dit soort berichten tot het verleden moeten gaan horen. Ook zou het de bank sieren als ze zich coulant opstellen en gemaakte fouten zonder schade voor de consument herstellen, want deze zaken lijken gewoon op fouten van de kant van DSB.
 
Er is nog veel werk aan de winkel voor de banken om het vertrouwen te herstellen. Wat dat betreft zijn we ook erg benieuwd hoe ze precies de aanbevelingen van de commissie Maas, maar ook de aanbevelingen uit de AFM rapporten daadwerkelijk gaan omzetten in ander gedrag.
 

CDA:
Elly Blanksma, Tweede Kamerlid CDA:
 
Dit zijn niet gewenste praktijken!!
 
CDA is grote voorstander van de gedragscode Hypothecaire Leningen die geldverstrekkers met elkaar hebben afgesloten. Helaas moeten wij en ook AFM constateren dat de gedragscode niet door alle financiers volgens afspraak wordt toegepast. Dat wil zeggen dat naast de norm 4 -4,5 keer het jaarinkomen ook de norm 125% executie waarde met voeten getreden wordt. Wij hebben een maal ander maal gezegd dat bij structurele overtreding van de gedragscode de sector wetgeving over zich af roept. Mensen die geld lenen hebben op de eerste plaats zelf de verantwoordelijkheid voor hetgeen ze lenen. Maar als advisering door de financiŽle instelling misleidend en of niet correct is gaat de kredietverstrekker wat ons betreft ook niet vrij uit. De kredietverstrekkers hebben de zorg- en adviesplicht binnen de gedragscode te financieren.
 
Voorbeeld 1:
Onduidelijk is of de man en vrouw verplicht waren een koopsompolis af te sluiten. Indien dat dit het geval is zou hier sprake kunnen zijn van koppelverkoop. CDA heeft dit soort praktijken al eerder aangekaart bij de minister van Financien. De minster heeft duidelijk aangegeven dat dit niet is toegestaan. AFM heeft hier wat ons betreft toezicht op te houden. Nav uw uitzending zal ik dan ook de Minister hierop bevragen en aangeven dat dit niet gewenste praktijken zijn en verboden zou moeten worden.
 
Voorbeeld 2:
Hierin wordt de gedragscode van alle kanten overtreden. Zowel qua inkomen als qua waarde van het pand. Ik kan moeilijk inschatten of
bijvoorbeeld de inkomenssituatie gedurende de afgelopen periode verslechterd is. Graag zou ik alle ins en outs van deze zaak willen zien om te kunnen beoordelen of hier de zorgplicht met voeten getreden is. Daarnaast ben ik geÔnteresseerd of dit een incident is of dat dit veel vaker voor komt.
 
CDA heeft begrepen dat AFM op dit moment een onderzoek bij DSB uitvoert naar dit soort praktijken. Dit onderzoek is gestart naar aanleiding van de vele klachten. CDA wil op korte termijn resultaten van dit onderzoek zien. Naar aanleiding van deze resultaten zullen  conclusies getrokken worden.
 
Het laatste onderzoek (2007) van AFM naar de toepassing van de gedragscode door alle kredietverstrekkers liet een niet rooskleurig  
beeld zien. Overkreditering is aan de orde van de dag. CDA heeft haar zorgen uitgesproken. Gedragscode is aangepast en een vervolgonderzoek moet uitwijzen dat kredietverstrekkers hun verantwoordelijkheid hebben genomen. Zo niet dan is wat het CDA betreft de maat vol en zal wettelijke regelgeving worden geŽffectueerd.
 
"Wie niet luisteren wil zal moeten voelen"
 
CDA maakt een groot punt van de Schuldenproblematiek in ons land. FinanciŽle problemen brengt mensen in een sociale en emotionele problematiek die onwenselijk is. Het is beter voorkomen dan genezen. Preventief zijn wij dan ook bereid veel te investeren in het weerbaar maken van diegene die geld willen lenen. Opleiding, begeleiding en communicatie moeten daaraan meehelpen.
 
Maar ook de financiŽle sector moet haar verantwoordelijkheid nemen. Het kan en mag niet zo zijn dat voor eigen gewin mensen onnodig in de financiŽle problemen komen
 
Ook de SP eist een harde aanpak van DSB
Kamerlid Ewout Irrgang (SP) gaat wederom minister Wouter Bos (Financien) verzoeken om DSB Bank op de vingers te tikken vanwege onoirbare hypotheekverstrekkingen aldus dagblad de Pers
 

DSB probeert alle commotie weg te poetsen en doet net alsof er niets aan de hand is getuigende het volgende filmpje wat nu op de website van DSB te zien is, hier de link:
http://www.dsbbank.nl/over-dsb-bank/dsb-bank-in-beeld/klant-staat-centraal/
 
Degene die het ďinterviewĒ afneemt is Klaas Wilting, persvoorlichter van DSB, dus dit filmpje is gewoon een reclame filmpje met eigen mensen waarbij de ďDSB waarheidĒ  wordt weergegeven.
De echte waarheid zal niet bij DSB vandaan komen, dat is duidelijk.
 
Steeds meer komt er echter naar buiten gezien het artikel uit De Pers van 17 april 2009:
http://www.depers.nl/economie/300594/Dirk-moet-ook-sorry-zeggen.html
 
DSB heeft ook ruzie met de Belastingdienst over aanslagen van 25 en 6,6 miljoen euro en is tegen deze aanslag een rechtszaak begonnen.
Dit blijkt uit de prospectus die DSB vorig jaar juli uitgaf in de hoop 300 miljoen binnen te halenÖ..
 
DSB wordt dus van alle kanten onder vuur genomen en ondanks dat zijn er nog steeds mensen die bij DSB of een dochter een lening, hypotheek of krediet afsluitenÖ..
 
Wil je meer weten, ben je ook slachtoffer van DSB, mail naar info@platformaandelenlease.nl voor meer informatie en de mogelijkheden om hier van af te komen.
 
Stichting Platform Aandelen Lease, 20 april 2009