Verzoek tot verbindendverklaring van de compensatieregeling voor klanten van DSB Bank
 
Nieuwegein, 17 juni 2013 - Stichting Platform Aandelenlease heeft samen met de curatoren van DSB Bank N.V. in faillissement, een tweetal andere belangenorganisaties en negen assuradeuren een verzoek ingediend bij het Hof in Amsterdam. Stichting Platform Aandelenlease vraagt hierin de compensatieregeling voor gedupeerde klanten volgens de Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade (WCAM) verbindend te laten verklaren. De WCAM vormt zo het sluitstuk van de compensatieregeling.
 
Vanaf 19 september 2011 is de compensatieregeling van kracht voor klanten van DSB Bank met klachten over de diensten en producten die zij bij DSB Bank hebben afgenomen. Deze regeling is tot stand gekomen na intensieve onderhandelingen tussen curatoren, de belangenorganisaties en de assuradeuren. Stichting Platform Aandelenlease werd daarin bijgestaan door mr. M. Bonefaas, advocaat bij Van Diepen Van der Kroef Advocaten. Er is een breed draagvlak voor de regeling: er zijn inmiddels ruim 16.000 klanten akkoord gegaan.
 
15 oktober 2013 zal bij het Hof Amsterdam de mondelinge behandeling van het verzoek plaatsvinden. Alle klanten krijgen één dezer dagen een oproep voor die zitting. Zaterdag 22 juni 2013 verschijnen  oproepingsadvertenties in drie landelijke dagbladen. Op dit moment kunnen klanten zich nog niet aanmelden voor de WCAM-regeling. Zij kunnen zich wel blijven aanmelden voor de compensatieregeling via de website: www.dsbcompensatie.nl. Voor klanten die zich al hebben aangemeld of akkoord zijn gegaan met een voorstel op basis van de compensatieregeling, heeft de WCAM-procedure geen gevolgen. Een voorstel volgens de WCAM-regeling leidt overigens niet tot een gunstiger resultaat dan de compensatieregeling.
 
Klanten kunnen ervoor kiezen niet aan de WCAM-regeling gebonden te zijn door binnen drie maanden na de verbindendverklaring te opt-outen. Voor klanten die wel gebruik willen maken van de WCAM-regeling geldt een aanmeldingsperiode van één jaar na verbindendverklaring. Nadien is aanmelding niet meer mogelijk.
 
Het WCAM-verzoekschrift, de WCAM-overeenkomst die de WCAM-regeling omvat en alle bijlagen zijn te vinden op www.dsbcompensatie.nl.
Vragen aan PAL over de regeling en het verzoek tot verbindendverklaring kunnen gesteld worden via dsb@platformaandelenlease.nl of tel. 06 22859776
 
Namens het bestuur,
Piet Koremans
Voorzitter Stichting Platform Aandelen Lease