Eindelijk akkoord compensatie regeling voor DSB gedupeerden

Nieuwegein, 19 september 2011
 
Op 16 september 2011 heeft de Stichting Platform Aandelen Lease (PAL), bijgestaan door mr. Martijn Bonefaas van Van Diepen van der Kroef advocaten, overeenstemming bereikt met de curatoren van de DSB Bank over een compensatieregeling voor de gedupeerden van de voormalige DSB Bank.
Na intensieve onderhandelingen van ruim een jaar die samen met de Stichting Steunfonds Probleemhypotheken, vijf rechtsbijstandorganisaties en de curatoren van de DSB Bank zijn gevoerd kunnen vele gedupeerden  een compensatievoorstel tegemoet zien voor de schade die zij geleden hebben door toedoen van Dirk Scheringaís DSB bank.
 
De Stichting PAL is verheugd over deze regeling die in de meeste gevallen beter is dan vergelijkbare andere financiŽle compensatieregelingen.
Alle klanten en ex-klanten van DSB Bank komen in aanmerking voor een beoordeling of zij recht hebben op een compensatie volgens de regeling. Of zij vervolgens een compensatie krijgen en hoe hoog deze is, is afhankelijk van een groot aantal factoren.
De compensatieregeling bestaat uit een aantal deelregelingen waarvan de belangrijkste zijn: de te dure koopsompolissen, de woekerpolissen, de overkreditering en het aandelenleaseproduct Hollands Welvaren Select.
Er is een speciale website geopend (www.dsbcompensatie.nl ) waar de gedupeerden alle informatie kunnen vinden over dit akkoord.
 
Heeft u vragen over deze regeling dan kunt u ons bereiken op info@platformaandelenlease.nl of 06-44422838.
Kijk eerst op www.dsbcompensatie.nl  of daar niet de antwoorden op uw vragen staan.
 
Het bestuur van de Stichting Platform Aandelen Lease