Bestuur


     
Voorzitter :   Piet Koremans
Secretaris :   Albert Scheenloop
Penningmeester :   Jan Zwart
Bestuurslid :   Martin van Gulik
Webmaster :   Remco van der Meide
     
Internet :   www.platformaandelenlease.nl
     

Uw vragen met betrekking tot, kunt u sturen aan :

 
Aandelenlease, algemeen :   info@platformaandelenlease.nl
DSB, algemeen :   dsb@platformaandelenlease.nl
Website & content :   master@platformaandelenlease.nl
Aanmeldingen :   admin@platformaandelenlease.nl
Donaties & giften :   donatie@platformaandelenlease.nl
     

Adres gegevens :

Stichting Platform Aandelen Lease

Parkweg 3, 6678 AW Oosterhout (GLD)

     
telefoonnummer :   06 444 22 838
     
Bankrekeningnummer :   43 29 45 172

t.n.v. Stichting Platform Aandelen Lease te Waspik

     
inschrijfnummer KvK :   30205565